OUR LOCATION

The Grain Building,
Agri-Hub Office Park
The Willows, 0040

GENERAL ENQUIRIES

CONTACT US

Tel: +27 (0)12 807 4019
Fax: +27 (0)86 216 7672

Category: SAGL

Interview

Graan Sorghum: Die Evaluasie van Verskillende Sorghumkultivars

Dié van u wat graansorghum verbou, moet gerus na hierdie lekker onderhoude luister! Lise Roberts het ‘n breedvoerige gesprek met Wiana Louw van die Suid-Afrikaanse Graanlaboratorium oor hierdie gewas en die evaluasie van verskillende sorghumkultivars.

Read More →
Interview

Sorghum se Veelsydigheid Onder Die Vergrootglas

Sorghum is ‘n gewas wat meer as een gebruik het en wat beslis ‘n rol in voedselsekerheid kan speel. Dit is veral in Afrika ‘n gewilde gewas om te verbou en te verbruik.

Read More →
SAGL now offers Vitamin D2 testing
SAGL

SAGL now offers Vitamin D2 testing

The Southern African Grain Laboratory (SAGL), ac creditedwith South African National Accreditation System (SANAS), was recently accredited to perform Vitamin D2 testing on fortified bread, making it the first accredited laboratory in South Africa.

Read More →
SAGL

SA Graanlaboratorium se Raad van Direkteure

Die Suider-Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL) se raad van direkteure vir 2018/19 is tydens die algemene jaarvergadering aangewys. Sewe bedrywe wat by die SAGL se dienste betrokke is en as rolspelers kwalifiseer, nomineer die direkteure.

Read More →
SAGL

Graanlaboratorium Onderskei Hom Met Standaarde en Erkenning

Die Suider-Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL) het sy relevansie en reputasie as ‘n voorkeur-verwysings laboratorium sowel plaaslik as internasionaal herbevestig.

Read More →
SAGL

Graanlaboratorium Slaag Vele Toetse in 20e Jaar

Benewens ‘n toename in ontledings van graankwaliteit en verbreding van hulle kliëntebasis, was ‘n hoogtepunt in die Suider Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL) se twintigste bestaans jaar die ingebruikneming van ‘n bykomende laboratorium in 2017.

Read More →
SAGL

SA Graanlaboratorium: 20 Jaar Trots Suid-Afrikaans

In sy twintigste bestaanjaar kon die SA Graanlaboratorium (SAGL) met die eendragtige steun van rolspelers in die graanbedryf, huidige en voormalige raadslede en trotse personeel sy nederige beginjare en latere prestasies herleef.

Read More →