OUR LOCATION

The Grain Building,
Agri-Hub Office Park
The Willows, 0040

GENERAL ENQUIRIES

CONTACT US

Tel: +27 12 807 4019
Fax: +27 86 216 7672

Graan Sorghum: Die Evaluasie van Verskillende Sorghumkultivars

Dié van u wat graansorghum verbou, moet gerus na hierdie lekker onderhoude luister! Lise Roberts het ‘n breedvoerige gesprek met Wiana Louw van die Suid-Afrikaanse Graanlaboratorium oor hierdie gewas en die evaluasie van verskillende sorghumkultivars.

This article was originally published in Agriorbit (2019, July)

Author:

SAGL

The Southern African Grain Laboratory is an accredited laboratory, established in 1997 as a reference laboratory on request of the South African Grain Industry. We measure, so that you know!
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly