OUR LOCATION

The Grain Building,
Agri-Hub Office Park
The Willows, 0040

GENERAL ENQUIRIES

CONTACT US

Tel: +27 12 807 4019
Fax: +27 86 216 7672

SA Graanlaboratorium se Raad van Direkteure

Die Suider-Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL) se raad van direkteure vir 2018/19 is tydens die algemene jaarvergadering aangewys. Sewe bedrywe wat by die SAGL se dienste betrokke is en as rolspelers kwalifiseer, nomineer die direkteure. Boikanyo Mokgatle is herkies as voorsitter vir die termyn en die ondervoorsitter is De Wet Boshoff. 

Die bedrywe en verteenwoordigers is die volgende: 

  • Bakkersbedryf – Geoff Penny 
  • Teling – Arthur Schröder en André du Toit 
  • Produksie – Derek Matthews (mielies), dr Marinda Visser (koring), Gerrit Roos (sojabone), Jannie de Villiers (alternatiewe direkteur) 
  • Verwerking – Boikanyo Mokgatle (mielies), Kevin Clarke (koring) 
  • Verwerking – De Wet Boshoff (veevoer) 
  • Navorsing – dr Erhard Briedenhann (dagbestuurslid) Opberging – Mariana Purnell (dagbestuurslid) 
  • Handel – Dirk Kok

Author:

SAGL

The Southern African Grain Laboratory is an accredited laboratory, established in 1997 as a reference laboratory on request of the South African Grain Industry. We measure, so that you know!

Maize Crop in the Spotlight

The 2018/2019 maize production season is represented by the results of the 22nd annual maize crop quality survey. A total of 808 composite samples, representing white and yellow maize from 28 of the 36 production regions in South Africa

READ MORE →
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly