Month: January 2019

SAGLWheat Focus | Koringfokus

SA Graanlaboratorium se Raad van Direkteure

Die Suider-Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL) se raad van direkteure vir 2018/19 is tydens die algemene jaarvergadering aangewys. Sewe bedrywe wat by die SAGL se dienste betrokke ...
Read More →
SAGLWheat Focus | Koringfokus

Graanlaboratorium Onderskei Hom Met Standaarde en Erkenning

Die Suider-Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL) het sy relevansie en reputasie as ‘n voorkeur-verwysings laboratorium sowel plaaslik as internasionaal herbevestig.
Read More →