OUR LOCATION

The Grain Building,
Agri-Hub Office Park
The Willows, 0040

GENERAL ENQUIRIES

CONTACT US

Tel: +27 (0)12 807 4019
Fax: +27 (0)86 216 7672

Tag: Wheat Focus | Koringfokus

SAGL Koringfokus: The Falling Number Test
Wheat

The falling number test in the baking context

Although a large wheat crop is expected, there are reports of relatively poor quality in some production
regions because of heavy rains during the harvest period. The wet conditions can cause sprouted wheat
that can affect the falling number.

Read More →
Wheat

Evaluering en vrystelling van nuwe broodkoring kultivars in die afgelope drie jaar

In die afgelope drie jaar is 21 nuwe graan kultivars vir die verskillende produksiegebiede vrygestel, wat ‘n aanduiding van die sukses van die evaluering- en vrystellingstelsel van genetika in Suider-Afrika is.

Read More →
SAGL

Graanlaboratorium Kry Erkenning Vir Twee Dekades se Hoë Standaard

Ter bevestiging van die SA Graanlaboratorium (SAGL) se standaard van werk en dienste het die Suid-Afrikaanse Nasionale Akkreditasiestelsel (SANAS) in 2019 ‘n sertifikaat van erkenning aan die SAGL toegeken vir voldoening van die ISO 17025 Akkreditasie vir langer as twintig jaar.

Read More →
Wheat

Quality Of The 2018/19 Season’s Local Wheat Crop

The 2018/19 season represented the twenty-first annual wheat crop quality survey. The aim of these surveys is to accumulate commercial wheat crop quality data on a national level to assist industry in decision making processes.

Read More →
Quality Of The 2018/19 Season’s Imported Wheat
Wheat

Quality Of The 2018/19 Season’s Imported Wheat

Monitoring the quality of imported wheat is important to the entire wheat value chain, since South Africa relies on imports to supply local demand. During the period 1 October 2017 to 30 September 2018, 231 samples of wheat imported for local use and representing 2 173 234 tons of wheat, were received from eleven countries and analysed by the Southern African Grain Laboratory NPC

Read More →
SAGL now offers Vitamin D2 testing
SAGL

SAGL now offers Vitamin D2 testing

The Southern African Grain Laboratory (SAGL), ac creditedwith South African National Accreditation System (SANAS), was recently accredited to perform Vitamin D2 testing on fortified bread, making it the first accredited laboratory in South Africa.

Read More →
SAGL

SA Graanlaboratorium se Raad van Direkteure

Die Suider-Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL) se raad van direkteure vir 2018/19 is tydens die algemene jaarvergadering aangewys. Sewe bedrywe wat by die SAGL se dienste betrokke is en as rolspelers kwalifiseer, nomineer die direkteure.

Read More →
SAGL

Graanlaboratorium Onderskei Hom Met Standaarde en Erkenning

Die Suider-Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL) het sy relevansie en reputasie as ‘n voorkeur-verwysings laboratorium sowel plaaslik as internasionaal herbevestig.

Read More →
Wheat

Wheat Production Overview

The commercial wheat crop of the 2017/18 season was set at 1,535 million tons, which is 375 000 tons (19,6%) lower than the previous season’s crop and also 16% lower than the ten-year production average of 1 826 800 tons (2007/08 to 2016/17 seasons).

Read More →
Wheat

National Wheat Crop Quality of the 2017/18 Season

Wheat contributed 79% to the total winter cereal crop production in South Africa during the 2017/18 production season. The Southern African Grain Laboratory NPC (SAGL) received and analysed 304 samples to provide as best possible a proportional representation of the production of wheat in all the different production regions.

Read More →